Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Ograniczenie dostępności sali obsługi klientów w delegaturze w Nowym Targu w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia

 • 24-08-2020
 • Zmodyfikowano: 24-08-2020
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
W trosce o Państwa bezpieczeństwo od 21 sierpnia 2020 r. do odwołania zwiększamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w sali obsługi klientów w delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Nowym Targu. 
 
Skrzynka podawcza:
Do Państwa dyspozycji przygotowana została skrzynka podawcza w budynku przy ul. Jana Kazimierza 22, przed wejściem do Sali Obsługi Klienta.
Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.
Poniżej przedstawiamy formy kontaktu w przypadku konkretnych usług.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem:
Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.
Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta
 
Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres nowytarg@nfz-krakow.pl
 
Wnioski Unijne
Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres nowytarg@nfz-krakow.pl
Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres nowytarg@nfz-krakow.pl
Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.
Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres UErefundacja@nfz-krakow.pl
Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07.
 
Zaopatrzenie wyroby medyczne
Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl
Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:
 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ
Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.
Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07
 
Dobrowolne ubezpieczenie
Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP, więcej informacji można uzyskać pod adresem email: kancelaria@nfz-krakow.pl
Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07
 
Leczenie uzdrowiskowe
Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane online lub korespondencyjnie oraz mailowo (uzdrowiska@nfz-krakow.pl)
Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu email.
Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres:
 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu,
  ul. Jana Kazimierza 22
  33-300 Nowy Targ
lub
 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ
  ul. Wadowicka 8 W
  30-415 Kraków.
Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.
Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07
 
Skargi
Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu skarg i wniosków.
Skargi można przesłać:
 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków
 • faksem: 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl.
W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:
 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.
Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.
Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub bezpośrednio w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu – tel. 18 264 63 06 i 18 264 63 07.