Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie składania wniosków o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

  • 03-11-2023
  • Zmodyfikowano: 29-11-2023
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Aktualizacja komunikatu 29.11.2023 
 
Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.
 
Jak przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki:
  • przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/2046/Zarzadzenie-155_2023_DGL
  • nabór wniosków jest ciągły, dlatego możesz złożyć wniosek przez cały rok kalendarzowy od rozpoczęcia naboru.
  • wniosek złóż do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa.
  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy do 11 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 r.
  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy od 12 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2024 r.
Instrukcja wideo (osobna dla systemu Kamsoft Gliwice i Kamsoft Katowice) z wypełniania wniosków na szczepienia w aptekach dostępna jest pod linkiem: 
 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków
Sprawdź warunki naboru wniosków
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy
Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.
 
[1] Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).