Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne

 • 01-02-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe

 • 28-01-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 17-01-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 04-01-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 • 28-12-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uprzejmie informuję, że w dniu 28.12.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w następujących zakresach świadczeń:
 
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI cena oczekiwana 10,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI cena oczekiwana 9,50 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY cena oczekiwana 7,00 zł,
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH cena oczekiwana 10,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY cena oczekiwana 8,60 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY- w pracowni stacjonarnej cena oczekiwana 9,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY-  w pracowni mobilnej cena oczekiwana 9,00 zł.
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 
 
Piotr Bromber
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

 • 23-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uprzejmie informuję, że w dniu 23.11.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:
 
03.0000.329.02
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
03.0001. 329.02
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
 procedury pobytowe i diagnostyka w ww. programie lekowym
1,00 zł
substancje czynne w ww. programie lekowym
1,00 zł

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 16-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

 • 15-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 • 14-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 05-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 15 »