Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2021, w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA.

 • 13-08-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2019 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2021, w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA.

 • 09-08-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2019 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2021, w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

 • 24-07-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

 • 03-07-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE.

 • 01-07-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2022, w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE.

 • 27-06-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019–2022, w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA.

 • 27-06-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

 • 26-06-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

 • 21-06-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 • 19-06-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 28 »