Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2022, w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA.

 • 19-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2022, w rodzaju: ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE.

 • 18-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE.

 • 18-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne- programy lekowe.

 • 11-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie unieważnienia niektórych postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

 • 08-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie unieważnienia niektórych postępowań prowadzonych w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019–2022, w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA.

 • 08-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne

 • 01-04-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju:profilaktyczne programy zdrowotne

 • 27-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2024, w rodzaju: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE.

 • 13-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2019 – 2020, w rodzaju: leczenie szpitalne; urologia dziecięca – zespół chirurgii jednego dnia

 • 08-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 25 »