Komunikaty

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • 01-10-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 23 września 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 23-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 21 września 2021 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia nr 156/2021 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze z dnia 20 września 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2021 w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe .

 • 21-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 20 września 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2021 w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe.

 • 20-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 15 września 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie uzupełniającego konkursu ofert, na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2024 w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 • 15-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 15 września 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2021 w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe.

 • 15-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2021 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 23 lipca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia uzupełniających konkursów ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2024, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 • 10-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 06 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2021 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 28 lipca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021–2023, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 06-09-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie uzupełniającego konkursu ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2024 w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 • 20-08-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie uzupełniającego konkursu ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2023 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 20-08-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 43 »