Komunikaty

Komunikaty

komunikat z 3 września 2015

 • 03-09-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2015 – 2016, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Komunikat z 03 września 2015r.

 • 03-09-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROGRAMU LEKOWEGO: Leczenie neowaskularnej (wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Komunikat z dnia 31 sierpnia 2015r.

 • 31-08-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2015-2017, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w postępowaniach: 04-15-00086/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 04-15-000100/STM/07/1/07.0000.218.02/01 oraz 04-15-000093/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

Komunikat z 10 lipca 2015

 • 28-08-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie odwołania postępowań prowadzonych w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach  2015 – 2018, w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Komunikat z 3 czerwca 2015

 • 28-08-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie unieważnienia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - kod postępowania 04-15-000030/LSZ/03/5/03.0000.367.02/01.

komunikat z 3 czerwca 2015

 • 03-06-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie świadczenia w hospicjum domowym (kod zakresu 15.2180.027.04) na obszarze powiatu żarskiego.

komunikat z 1 czerwca 2015

 • 01-06-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych, w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia  w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym.

Komunikat z 29 maja 2015

 • 29-05-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie odwołania postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2015 – 2016, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Komunikat z 21 maja 2015

 • 21-05-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie świadczenia w hospicjum domowym (kod zakresu 15.2180.027.04) na obszarze powiatu żarskiego.
 

komunikat z 29 kwietnia 2015

 • 29-04-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
 
1 ... 40 41 42 43 44 45 46 »