Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • 23-07-2021
  • Zmodyfikowano: 23-07-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lipca 2021 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert            w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w następujących zakresach:
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
-świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
- świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
- świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
- program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
- leczenie środowiskowe (domowe),
- ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży- I poziom referencyjny.
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
         Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
9,00
ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży- I poziom referencyjny
10,35
świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
8,90
świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
9,50
świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
8,60
program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
9,00
leczenie środowiskowe (domowe)
9,00
 
 
 
Harmonogram postępowań konkursowych:
  • ogłoszenie konkursu       -     23.07.2021  r
  • termin składania ofert     -     10.08.2021 r.
  • otwarcie ofert                  -     12.08.2021 r.   godzina 10.00
  • rozstrzygnięcie konkursu  -  13.09.2021 r .
Okres obowiązywania umów od 01.10.2021 do 30.06.2024 r.
 
Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.