Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2021 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2023, w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA.

  • 16-04-2021
  • Zmodyfikowano: 16-04-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 54/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, zmienił treść ogłoszeń w sprawie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2021-2023, w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
ustalając w postepowaniach :
l) 04-21-000046/AOS/02/1/01; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z produktami skojarzonymi, ogłoszonym na obszar grupy gmin: Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn,
2) 04-21-000051/AOS/02/1/01; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii wraz z produktami skojarzonymi, ogłoszonym na obszar powiatu: strzelecko-drezdeneckiego
 
nowy termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 20 kwietnia 2021 roku.
Termin zawarcia umów nie ulega ulegnie zmianie i będzie obowiązywał od 17 maja 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniach nie ulegają zmianie.