Nasze godziny pracy, dyżury

Nasze godziny pracy, dyżury

nasze godziny pracy, dyżury...

 • 02-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w Zielonej Górze, jak i w gorzowskiej Delegaturze:
 
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00
 
- we wtorki, w godz. 8.00-18.00
         w tym w godz. 16.00-18.00 można:      
 • załatwić sprawy związane z wydaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • złożyć wniosek dotyczący formularzy unijnych
 • uzyskać informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce oraz państwach UE/EFTA
 • uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
 • uzyskać informację na temat swojego ubezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskać informacje na temat tego „Gdzie się leczyć”
 • potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (uzyskać na ten temat informacje)
 • załatwić sprawy związane z leczeniem uzdrowiskowym (złożyć wniosek o leczenie sanatoryjne, uzyskać wszelkie informacje)
złożyć skargę lub wniosek (przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz).
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w głównej siedzibie w Zielonej Górze (pokój 410) w każdy wtorek (o ile jest dniem roboczym) w godzinach 16.00-17.00.
 
Kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przyjmuje petentów w robocze poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-15.00