Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Ważne dla osób niesłyszących

  • 14-12-2016
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
Na sali informacyjnej w siedzibie głównej naszego Oddziału przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze istnieje możliwość obsługi interesantów w języku migowym.
 
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami). Zapewnienia ona osobom niesłyszącym możliwość skorzystania w kontaktach z urzędem z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Aby było to możliwe, osoby te muszą wypełnić i przysłać do nas specjalne zgłoszenie (wniosek do pobrania poniżej).
 
Uwaga!
Zgłoszenie może dotyczyć sytuacji, w których NFZ występuje jako organ administracji publicznej. W przypadku NFZ są to:
 
1. Decyzje dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym np.:
• objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na wniosek ZUS lub KRUS z tytułu zatrudnienia, wykonywania umów zleceń, prowadzenia działalności pozarolniczej itp.
• objęcie ubezpieczeniem z tytułu posiadania statusu członka rodziny
 
2. Decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń np.:
• potwierdzenie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki,
 
Wypełnione zgłoszenie można przekazywać:
 
• pisemnie na adres: Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
• fax: 68 328 76 57
 
Telefon kontaktowy: 68 328 76 77, 68 328 76 76.
 
 
 

Załączniki

Ważne dla osób niepełnosprawnych

  • 05-04-2012
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
 
 
Zielona Góra

Obsługa interesantów
Sala informacyjna oraz punkt obsługi ubezpieczonych (m.in. wydawanie EKUZ, potwierdzanie środków pomocnicznych i ortopedycznych, składanie wniosków sanatoryjnych) znajduje się na parterze. Drzwi główne w budynku oraz te prowadzące do sali informacyjnej są przesuwne. Na sali informacyjnej pracuje osoba posługująca się językiem migowym. 
 
Winda
Jest ułatwieniem dla osób mających problemy z poruszaniem się, którzy mają sprawę do załatwienia na wyższych kondygnacjach budynku. Winda jest przystosowana dla osób niewidzących - posiada system głośnomówiący oraz przyciski w alfabecie Braille'a.  
 
Parking
Przed budynkiem znajduje się specjalnie wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
 
Toaleta
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok windy.
 
Gorzów Wlkp.
 
Obsługa interesantów
Do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych. Cała obsługa ubezpieczonych odbywa się na parterze.
 
Parking
Przed budynkiem jest miejsce wydzielone dla osoby niepełnosprawnej
 
Toaleta
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze.