Nasze adresy, telefony i e-maile

Nasze adresy, telefony i e-maile

Nasze adresy, telefony i e-maile

  • 04-01-2017
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra,
tel. 68 328 76 00, fax 68 328 76 57
oddzial@nfz-zielonagora.pl
 
 
ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. 95 733 63 00 fax 95 733 63 05
delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl
 
 
CAŁODOBOWA INFORMACJA OGÓLNA
 
W celi uzyskania informacji ogólnych uruchomiono całodobową infolinię dla pacjentów obsługiwaną przez przeszkolonych pracowników Regionalnego Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia Infomedic
 
* 801 002 110 - dla telefonów stacjonarnych
* 684 110 110 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy
 
 
Na powyższej infolinii można uzyskać wszelkie informacje związane z zadaniami Narodowego Funduszu Zdrowia (za wyjątkiem „Dyrektywy transgranicznej”), w szczególności na temat:
• miejsc wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych przez Fundusz,
• zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych zagadnień związanych z systemem ubezpieczenia zdrowotnego,
• zasad uzyskiwania dostępu oraz korzystania z systemu ZIP,
• rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z tzw. pakietem onkologicznym oraz pakietem kolejkowym,
• kręgu osób ubezpieczonych obowiązkowo/dobrowolnie i uprawnionych, dowodów ubezpieczenia, wysokości składki na ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne,
• zasad weryfikacji uprawnień pacjentów (m.in. w systemie eWUŚ)
• zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach UE/EFTA,
• akcji profilaktycznych (i innych) organizowanych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA O CZASIE OCZEKIWANIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
800 007 798