Delegatura w Gorzowie Wlkp.

  • 13-12-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
1. Kierownik Delegatury - Joanna Bożek: 95 733 63 06;
2. Kancelaria 95 733 63 04;
3. Zaopatrzenia w środki pomocnicze; ZIP; Sanatoria - przyjmowanie dokumentów: 95 733 63 16 lub 95 733 63 18;
4. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pacjentów Oddelegowanych oraz w związku z pobytem czasowym; ZIP: 95 733 63 00 lub 95 733 63 01 lub 95 733 63 03;
5. Dyrektywa transgraniczna, Ubezpieczenie Dobrowolne, Udostępnianie danych dla organów ścigania, Formularze serii E (z wyłączeniem formularzy rozliczeniowych i E-112, E-109, E-106,E-121/S1), System e-wuś.: 95 733 63 37 lub 95 733 63 38.