Informacja nr 4399

  • 11-04-2019
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
SPRAWY INDYWIDUALNE
 
W przypadku, gdy Państwa sprawa jest już prowadzona w Oddziale Funduszu, można kontaktować się z właściwymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi Państwa sprawę, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 na numer  centrali 68 328 76 00 lub bezpośrednio:
 
Skargi i Wnioski
tel. 68 328 76 76, 68 328 76 77
 
Formularze S1, E106, E109, E121
tel. 68 328 77 54, 328 77 51, 328 77 52, 328 77 79, 328 77 39, 328 76 26
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
tel. 68 328 77 91 oraz 328 77 49 - dla pracowników oddelegowanych
 
Leczenie planowane poza granicami kraju
tel. 68 328 76 31, 68 328 76 19
 
Dyrektywa transgraniczna
Zielona Góra: tel. 68 328 77 73, faks 68 328 76 57
Gorzów Wlkp.: tel. 95 733 63 37, 95 733 63 06, faks 95 733 63 05
 
Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
tel. 68 328 76 19, 68 328 76 31, 68 328 76 17
 
Transport sanitarny daleki w POZ
tel. 68 328 76 31,  68 328 76 19, 68 328 76 17
 
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i system eWUŚ
tel. 68 32 87 756
 
Sanatoria
tel. 68 32 87 625, 32 87 615,  32 87 770
 
Stomatologia
tel. 68 32 87 612
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna
tel. 68 32 87 607
 
Rehabilitacja
tel. 68 32 87 605
 
Specjalistyka
tel. 68 32 87 604
 
Środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny
tel. 68 32 87 661
 
Lecznictwo szpitalne
tel. 68 32 87  602
 
Opieka psychiatryczna
tel 68 32 87 601
 
Opieka długoterminowa
tel. 68 32 87 605
 
Ratownictwo medyczne
tel. 68 32 87 740
 
Profilaktyka
tel. 68 32 87 743
 
Programy Terapeutyczne (Lekowe) i Chemioterapia
tel. 68 32 87 722, 32 67 673
 
Kolejki oczekujących
tel. 68 32 87 666
 
Wydział Gospodarki Lekami
tel. 68 32 87 618, 32 87 668, 32 87 748
 
Wydział ds. Służb Mundurowych
tel. 68 32 87 613, 32 87 689
 
Wydział Informatyki
tel. 68 32 87 782 (problemy informatyczne prosimy zgłaszać na adres info@nfz-zielonagora.pl )
 
Zamówienia publiczne
tel. 68 32 87 741, 32 87 656
 
Rzecznik Prasowy
tel. 68 32 87 638
 
Portal NFZ-Portal Potencjału, Portal Świadczeniodawcy, Portal Personelu