Informacja nr 4399

  • 18-07-2019
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
SPRAWY INDYWIDUALNE
 
W przypadku, gdy Państwa sprawa jest już prowadzona w Oddziale Funduszu, można kontaktować się z właściwymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi Państwa sprawę, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 na numer centrali 68 32 87 600 lub bezpośrednio:
 
Skargi i Wnioski
tel. 68 32 87 676, 68 32 87 677
 
Formularze S1, E106, E109, E121
tel. 68 32 87 754, 68 32 87 751, 68 32 87 752, 68 32 87 779, 68 32 87 739, 68 32 87 626
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
tel. 68 32 87 791, 68 32 87 749 - dla pracowników oddelegowanych
 
Leczenie planowane poza granicami kraju
tel. 68 32 87 631, 68 32 87 619
 
Dyrektywa transgraniczna
Zielona Góra: tel. 68 32 87 773, faks 68 32 87 657
Gorzów Wlkp.: tel. 95 73 36 337, 95 73 36 306, faks 95 73 36 305
 
Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
tel. 68 32 87 619, 68 32 87 631, 68 32 87 617
 
Transport sanitarny daleki w POZ
tel. 68 32 87 631,  68 32 87 619, 68 32 87 617
 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i system eWUŚ
tel. 68 32 87 756
 
Sanatoria
tel. 68 32 87 625, 68 32 87 615, 68 32 87 770
 
Stomatologia
tel. 68 32 87 612
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna
tel. 68 32 87 607
 
Rehabilitacja
tel. 68 32 87 605
 
Specjalistyka
tel. 68 32 87 604
 
Środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny
tel. 68 32 87 661
 
Lecznictwo szpitalne
tel. 68 32 87 602
 
Opieka psychiatryczna
tel. 68 32 87 601
 
Opieka długoterminowa
tel. 68 32 87 605
 
Ratownictwo medyczne
tel. 68 32 87 613
 
Profilaktyka
tel. 68 32 87 743
 
Programy Terapeutyczne (Lekowe) i Chemioterapia
tel. 68 32 87 722, 68 32 67 673
 
Kolejki oczekujących
tel. 68 32 87 666
 
Wydział Gospodarki Lekami
tel. 68 32 87 618, 68 32 87 668, 68 32 87 748
 
Wydział ds. Służb Mundurowych
tel. 68 32 87 613, 68 32 87 689
 
Wydział Informatyki
tel. 68 32 87 782 (problemy informatyczne prosimy zgłaszać na adres info@nfz-zielonagora.pl )
 
Zamówienia publiczne
tel. 68 32 87 741, 68 32 87 656
 
Rzecznik Prasowy
tel. 68 32 87 638
 
Portal NFZ-Portal Potencjału, Portal Świadczeniodawcy, Portal Personelu