Co nowego?

Co nowego?

Wspieramy akcję "Nie zabieraj organów do nieba"

  • 30-09-2015
  • Zmodyfikowano: 16-01-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
11 września 2015 roku, w gorzowskim szpitalu doszło do odnowienia Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie  Lubuskim. Poprzedni List Intencyjny w tej sprawie został podpisany 10 czerwca 2010 r. w Zielonej Górze. Swój podpis złożyli wówczas przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dyrektorzy największych lubuskich szpitali, Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej czy prezesi Okręgowych Izb Lekarskich.
Celem tej inicjatywy cały czas jest :
* uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei przeszczepów
* zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych w woj. lubuskim
* utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach
* rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w woj. lubuskim 
 
Tym razem pod listem podpisali się: 
prof. Marian Zembala - Minister Zdrowia
Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego 
Biskup dr Stefan Regmunt -  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski 
dr hab. n. med. Maciej Głyda - Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantacji 
Wojciech Czapiewski - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” Koordynator Regionalny 
Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Adriana Szklarz - Stowarzyszenie Życie po Przeszczepie, koordynator 
Jacek Zajączek – Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. 
Mariusz Paweł Witczak - Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 
Małgorzata Domagała - Zastępca Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego 
Andrzej Kunt - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 
Ryszard Hatała – Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Zbigniew Hupało – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze   
 
Dyrektor LOW NFZ Stanisław Łobacz podpisuje List Intencyjny
 
Osoby, które chciałyby otrzymać od nas druk oświadczenia woli  (wzór poniżej)  proszone są o kontakt pod numerem tel. 68 328 76 38.
 
Warto wiedzieć
 
Gdy nie chcemy być dawcą
Polskie prawo określa jedynie, jak można nie zgodzić się na pobranie z naszych zwłok komórek, tkanek i narządów (ustawa z 26 października 1995 r.). Sposoby są trzy:
* wpis do Centralnego Rejestru Sprzeciwów - sprzeciw osobiście lub listownie zgłaszamy w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant przy ul. Lindleya 4 w Warszawie;
* pisemne oświadczenie podpisane własnoręcznie
* oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch osób , które potwierdzą to pisemnie 
 
Zgadzamy się
Jeśli sprzeciwu nie wyraziliśmy, to zgodnie z polskim prawem możemy być potencjalnym dawcą narządów. W praktyce jednak zawsze lekarze pytają rodzinę o zgodę. I tu często natrafiają na mur nie do przebicia.  Dlatego jeśli nie jesteśmy przeciwni przeszczepom, porozmawiajmy o tym z rodziną zanim dojdzie do tragedii. Możemy także nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie woli.
 
Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj.