ZIP

ZIP

Już dziś zostań użytkownikiem portalu!

  • 24-10-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
 
Szanowni Państwo!
1 lipca 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił  Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to ogólnopolski serwis internetowy, w którym można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat tego, jak poruszać się po polskim systemie opieki zdrowotnej.
Jednak jego największą zaletą jest to, iż każdy może uzyskać w ZIP  dostęp do swojego  indywidualnego konta, czyli sprawdzić historię swojego leczenia od 2008 roku, czy ma prawo do świadczeń oraz ile Fundusz wydał pieniędzy na jego leczenie. Serdecznie zapraszamy do założenia konta w ZIP.
 
 
 
 
   AKTUALNOŚCI DOTYCZACE ZIP - kliknij 
 
 
Dlaczego warto mieć konto w ZIP?
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma możliwość sprawdzenia:
 
- swojego aktualnego statusu ubezpieczenia (zielony/czerwony ekran w systemie eWUŚ)
- deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej (do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej)
- zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
- udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji,
- wizyt i pobytów w szpitalach oraz poradniach specjalistycznych,
- pobytów w uzdrowiskach,
- kolejek oczekujących,
- realizacji wniosków ortopedycznych
- numer NIP i REGON płatnika, który zgłosił nas do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzającego składkę
 
Jak uzyskać dostęp do swojego konta w ZIP?
Wystarczy przyjść do Lubuskiego  Oddziału NFZ (lub każdego dowolnego Oddziały NFZ) z ważnym dowodem osobistym lub paszportem, podpisać wniosek i odebrać bezpieczną kopertę, zawierającą  login i hasło.
Można też złożyć wniosek poprzez stronę zip.nfz.gov.pl, a następnie w siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu do konta.
Złożenie wniosku i uzyskanie dostępu do ZIP możliwe jest również w oparciu o podpis elektroniczny oraz profil zaufany (ePUAP). W takiej sytuacji nie ma konieczności osobistej wizyty w NFZ
Istnieje również możliwość odbioru danych dostępowych do ZIP przez osobę, której udzieli się pełnomocnictwa (kliknij - druk udostępniony w sekcji „Do pobrania”). Można również napisać pełnomocnictwo odręcznie, ale należy pamiętać, aby zwierało wszystkie niezbędne informacje.
 
Gdzie w Lubuskiem można odebrać swój login i hasło dostępowe?
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, a we wtorek  w godz. 8.00-18.00:
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ , Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
Delegatura LOW NFZ, Gorzów Wlkp., ul. Pionierów 8
 
Kto może mieć konto w ZIP?
1. Osoby dorosłe:
 
- Ubezpieczone
- Ubezpieczające się dobrowolnie
- Członkowie rodzin zgłoszeni do ubezpieczenia
- Osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń
- Osoby nieubezpieczone, które kiedyś miały prawo do świadczeń
 
2. Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia
 
Uwaga!
Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo ubezwłasnowolnione całkowicie
Osoby składające wniosek w imieniu tych osób, poza wnioskiem składają:
  • odpis aktu urodzenia lub,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.
Uzyskanie dostępu do ZIP przez pełnomocnika
Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że zostało ono udzielone w celu uzyskania danych dostępowych do ZIP.
Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.
Osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane, nie musi brać udziału w tej czynności notarialnej.
W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej do poświadczania własnoręczności podpisu na dokumencie pełnomocnictwa, upoważniony jest:
  • wójt,
  • burmistrz,
  • prezydent miasta
 Kiedy  zobaczymy  informacje  na temat swojego leczenia?
Nie wcześniej, niż 24 godziny po otrzymaniu danych dostępowych i… zalogowaniu się
 
Jak się zalogować?
Krok 1: wchodzimy na stronę zip.nfz.gov.pl
Krok 2: wybieramy opcje Zaloguj i wpisujemy login oraz hasło z bezpiecznej koperty
Krok 3: ze względów bezpieczeństwa system wymusi na nas zmianę hasła
Jeżeli chcemy zalogować się na konto naszego dziecka, klikamy dodatkowo w polecenie „zaloguj się jako rodzic/opiekun prawny”, następnie wpisujemy swój login oraz hasło oraz dodatkowo wpisujemy login dziecka z bezpiecznej koperty
Gotowe! Teraz już możemy korzystać z całej zawartości serwisu
 
Czekamy na Państwa pytania
 68 328 77 56 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, we wtorek do godz. 18.00
 95  733 63 04 lub 06 –  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, we wtorek do godz. 18.00
zip@nfz-zielonagora.pl
zadajpytanie@nfz-zielonagora.pl
 
 
Całodobowa infolinia
801002110 – dla telefonów stacjonarnych
684 110 110 – dla telefonów komórkowych i z zagranicy
 
 
 
 
Zapraszamy do serwisu