WAŻNE

WAŻNE

Nowy Rok 2019

 • 27-12-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Życzenia Noworoczne

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 • 02-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
 
 
 
 
Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością:
 • ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
 • ze świadczeń medycznych w szpitalach,
 • z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach,
oraz
 • ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
To oznacza, że: 
 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
 
źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
 
 
 

Informator „Za Życiem”

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:
 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Leki 75+

 • 30-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lubuski Hipokrates 2018

 • 30-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Z przyjemnością informujemy, że „Gazeta Lubuska” wspólnie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęła plebiscyt Hipokrates Lubuski 2018.
Chcemy uhonorować najbardziej cenionych lekarzy, pielęgniarki, położne, a także najlepsze, zdaniem pacjentów, placówki medyczne.
 

Konkurs dla dziennikarzy lubuskich mediów

 • 26-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

"Im szybciej, tym lepiej"

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

LOW NFZ zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 • 22-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Zapraszamy uczniów klas 6 i 7 oraz klas 2 i 3 oddziałów gimnazjalnych wszystkich lubuskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu propagującego ideę wykonywania badań profilaktycznych pod hasłem” Daję przykład. Badam się.”
 
To już szósta edycja konkursu plastycznego ogłaszanego przez nasz Oddział. W poprzednich latach dzieci i młodzież poruszały tematykę badań profilaktycznych, dbałości o zęby, transplantacji, korzystania z Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz dbałości o zdrowie pod hasłem „Zdrowie i Ja”.
Tym razem celem konkursu jest nie tylko – jak co roku - uhonorowanie zdolnych młodych Lubuszan, ale także popularyzacja idei wykonywania badań profilaktycznych.
 
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 2.000 zł.
 
Uwaga! Zwycięskie prace zostaną wykorzystane przez nasz Oddział jako element graficzny plakatu promującego badania profilaktyczne oraz  ulotek,  kalendarzy na 2018 rok i banerów.
 
Zachęcamy do zabawy! Czekamy na ciekawe prace wykonane w charakterze plakatu. Treść plakatu ma zachęcać Lubuszan do wykonywania profilaktycznych badań. 
 
Prace mogą być przesłane za pośrednictwem szkół lub indywidualnie.
 
Prace wykonane dowolną techniką w formacie A3 należy przysyłać do 17 listopada br. pod adres:
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Ul. Podgórna 9 B
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”
 
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w załączonym poniżej regulaminie.
 
Ważne!
Załącznikiem do regulaminu jest metryczka, którą muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie uczestnika konkursu.
 
Na pytania dotyczące konkursu odpowiedzą pracownicy LOW NFZ:
Joanna Branicka tel. 68 328 76 38
Renata Tarbaj tel. 68 328 76 38
 
Czekamy na ciekawe prace!
W mediach o konkursie:

Co to oznacza dla Pacjenta?

 • 07-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
 
 
 
 
 
 
 
System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) to:
 • kompleksowa opieka nad pacjentem. Każdy pacjent jest dla nas ważny. Szpital w PSZ  będzie odpowiedzialny za koordynację leczenie i zapewnienie poprawy stanu zdrowia pacjenta.
 • dostępność do poradni przyszpitalnych. Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitację.
 • skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć. Przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą prowadzone obok SOR i izby przyjęć, dzięki czemu poprawi się dostępność do tych świadczeń.
Świadczenia, które obejmie PSZ:
 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
 • świadczenia wysokospecjalistyczne
 • świadczenia z zakresu programów lekowych
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Poziomy zabezpieczenia świadczeń
W ramach PSZ zostało wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa zostali zakwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji była realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).
Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostali zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.
Wiecej informacji na stronie: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

Sieć szpitali

 • 01-03-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 »