Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze gmina Zabór i miasto Zielona Góra

 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne dotyczący zlecania badań diagnostycznych

 • 08-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz - Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2017 r.

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 29-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 - 2022, w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 21-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019 r.

 • 15-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczy zawierania umów na rok 2018

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 36 37 38 39 40 ... 41 »