Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

 • 17-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Opieka paliatywna i hospicyjna

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Decyzja Dyrektora LOW NFZ w Zielonej Górze z dnia 20 października 2017r.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 17 października 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 »