Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.11.2020 r.

 • 05-11-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

 • 04-11-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

 • 03-11-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • 03-11-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku

 • 28-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta teleradioterapię, brachyterapię lub terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

 • 15-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o sprawozdawczości dotyczącej harmonogramów przyjęć

 • 15-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

 • 13-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny

 • 06-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zmiana słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

 • 06-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 4 5 6 7 8 ... 37 »