Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący harmonogramu przyjęć w rehabilitacji

 • 20-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zapewnienia przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostępności architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej oraz cyfrowej.

 • 19-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców

 • 11-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 • 10-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie systemu eZWM

 • 07-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2020 r.

 • 05-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przypominamy, że zmienił się druk zlecenia na wyroby medyczne i w związku z tym nie należy zamawiać „starych” druków.

 • 31-01-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

 • 30-01-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Instrukcja obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla wystawiających i realizujących

 • 13-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • 12-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 4 5 6 7 8 ... 30 »