Rada oddziału

Rada oddziału

Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  • 21-03-2018
  • Zmodyfikowano: 21-03-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ została powołana w dniu 29 marca 2017 r. i jest organem opiniodawczo-nadzorczym Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) z siedzibą w Zielonej Górze.
 
Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Regulaminu Rady.