Praca

Praca

Informacja nr 945

  • 26-11-2018
  • PDF
  • poleć
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w LOW NFZ są zgodne z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198).
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, jako administrator danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2014.1502 j.t.).