Leczenie sanatoryjne

Leczenie sanatoryjne

Informacja nr 6203

  • 22-10-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wykorzystuje lecznicze właściwości:
  • naturalnych surowców leczniczych,
  • klimatu oraz mikroklimatu.
Leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne.
 
Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia.
 
Decyzję, czy istnieją wskazania do leczenia uzdrowiskowego i brak jest przeciwwskazań do tej formy leczenia, podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Skierowanie złożone w NFZ, rozpatrywane jest przez lekarza specjalistę, zatrudnionego w oddziale Funduszu i potwierdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
Więcej informacji można uzyskać 68 328 76 25
 
Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska
Krok 1.Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Krok 2.Opis stanu pacjenta
Wystawiając skierowanie lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) pole „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.
 
Krok 3.Kopie dokumentów
Zapytaj lekarza czy musisz dołączyć do skierowania kopie dokumentów ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczu, EKG, zdjęć rtg) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań, które zostały już ujęte w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych prosimy dołączać kserokopie tychże dokumentów.
 
Krok 4. Dostarczenie skierowania
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.
 
Krok 5.Rejestracja
Skierowanie, które wpływa do oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak pieczątki przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.
 
Krok 6. Przekazanie skierowania
Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
 
Krok 7.Listowne powiadomienie
O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie powiadomimy Cię listownie.
 
Krok 8.Termin wyjazdu
Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czekaj na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania to ok.  2 lata.
 
Krok 9. Powiadomienie
O terminie wyjazdu zostaniesz powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.
 
Krok 10. Etap realizacji
To na jakim etapie jest realizacja Twojego skierowania sprawdzisz używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce  kliknij tutaj