Senior w szpitalu

Senior w szpitalu

Informacja nr 6078

 • 27-08-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Leczenie w szpitalu wiąże się z tym, że pacjent przebywa tam dobę, często nawet przez kilka dni. W tym czasie zapewniona jest kompleksowa opieka medyczna (diagnoza, leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja). Lekarz kieruje do szpitala, jeżeli stan zdrowia wymaga badań, zabiegów itp., których nie można wykonać np. w trybie ambulatoryjnym lub w podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Jakie są tryby leczenia w szpitalu
 • hospitalizacja – można być przyjętym do szpitala natychmiast, jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta,
 • hospitalizacja planowa – datę przyjęcia do szpitala ustalana jest z wyprzedzeniem,
 • leczenie jednego dnia.
Szpitale zapewniają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem świadczeniodawców, którzy oferują tylko leczenie jednego dnia).

Co przysługuje  bezpłatnie podczas leczenia w szpitalu
 • Świadczenia, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia (świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi i rozpoznaniami).
 • Badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, które są niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych.
 • Świadczenia w chemioterapii.
 • Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych.
Pacjent będący pod opieką oddziału szpitalnego, stacjonarnej opieki długoterminowej (ZOL, ZPO) albo stacjonarnej rehabilitacji, powinien mieć zapewnioną m.in opiekę pielęgnacyjną, obejmująca wszystkie procedury będące w katalogu świadczeń pielęgniarki czy fizjoterapeuty zgodnie z istniejącymi zaleceniami lekarskimi i pielęgnacyjnymi. Oddział szpitalny ma obowiązek zapewnić każdemu choremu wszystkie niezbędne w procesie leczenia wyroby medyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz konsultacje specjalistyczne. Żądanie od pacjentów dostarczania leków czy też środków absorpcyjnych – o ile ich stosowanie wynika z wcześniej dokonanej oceny stanu zdrowia i wskazań lekarzy specjalistów – jest działaniem bezprawnym. Ponadto każdy oddział szpitalny ma obowiązek zapewnienia leczenia również chorób współistniejących. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do wyrobów medycznych, (jak np. opatrunki, cewniki jednorazowe czy pieluchomajtki); środki higieniczne (jak np. kremy, chusteczki nawilżone) pacjenci muszą zapewnić sobie we własnym zakresie. Recepty na leki, zlecenia na środki do rehabilitacji i ortopedyczne środki pomocnicze są wystawianie i zalecane w dniu wypisania chorego z oddziału szpitalnego.
 
W szpitalu mogą pozostać wyłącznie Ci pacjenci, którzy wymagają opieki medycznej. Decyzja o pozostawieniu chorego w szpitalu należy wyłącznie do lekarza, a nie członków rodziny pacjenta. Szpital ma spełniać podstawową funkcję, a mianowicie podejmować intensywne leczenie celem poprawy zdrowia pacjenta lub ratowania życia ludzkiego. Nie istnieje hospitalizacja na życzenie rodziny.