Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Lista wyrobów medycznych od 01.11.2018r.

 • 07-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja nr 6204

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych m.in. takich jak:
 

 
Kto wystawieni zlecenie:
 • Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia, jest lekarz posiadający odpowiednią specjalizację lub jest w trakcie specjalizacji (zgodnie z rozporządzeniem MZ);

Kto potwierdzi zlecenie:
 • Oddział funduszu właściwy dla świadczeniobiorcy (w którym zarejestrowany jest pacjent).
   
 • Wszystkie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzane są na bieżąco.
   
 • Zlecenie można również wysłać pocztą. Po potwierdzeniu, zlecenie zostanie odesłane na adres wskazany przez pacjenta.
   
Więcej informacji można uzyskać 68 328 76 11