Aktualności

Aktualności

Odpłatność dla pacjentów

  • 09-03-2011
  • Zmodyfikowano: 06-10-2014
  • poleć
  • PDF
Jakie to koszty? Wymieńmy: 
- przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
- pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
- pobytu opiekuna, 
- dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych
- zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe
- częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym - odpłatność zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:

 
Lp.
Standard
zakwaterowanie
I sezon rozliczeniowy
Od 1.X. do 30.IV Cena za jeden osobodzień
II sezon rozliczeniowy
Od 1.V do 30.IX
Cena za jeden osobodzień
1.
Pokój 1-osobowy z pełnym węzlem higieniczno-sanitarnym 28.80 zł 36.10 zł
2.
Pokój 1-osobowy w studio 23,00 zł 33,00 zł
3.
Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,00 zł 29.30 zł
4.
Pokój 2-osobowy z pełnym węzlem higieniczno-sanitarnym 17,30 zł 24.10 zł
5.
Pokój 2-osobowy w studio 14.60 zł 22,00 zł
6.
Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12.50 zł 17.30 zł
7.
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11.00 zł 13.10 zł
8.
Pokój wieloosobowy w studio 10.50 zł 12.00 zł
9.
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9.40 zł 10.50 zł
 
 
UWAGA! Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Wymagana ważna legitymacja szkolna, studencka lub orzeczenie o niepełnosprawności.
Pacjent wybierający się do sanatorium musi wiedzieć, że część kosztów ponosi sam.