Aktualności

Aktualności

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

  • 28-02-2011
  • Zmodyfikowano: 19-02-2016
  • poleć
  • PDF
Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia.
 
 
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę m.in.:
  • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012 r., poz. 651, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012 r., poz. 14).
     
 
UWAGA! Żądanie zapłaty przez lekarza za wypisanie skierowania do uzdrowiska oraz wykonanie koniecznych badań jest bezprawne.
 
Skierowania powinny być prawidłowo i czytelnie wypełnione przez lekarza, z dokładnym opisem stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności stopniem samodzielności i samoobsługi.
 
Do wypełnionych druków powinny być dołączone wyniki badań (morfologii krwi, ob, mocz, EKG, Rtg klatki piersiowej-opis), jednak gdy lekarz dokona stosownego wpisu w punkcie III obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową – nie ma konieczności ich dołączania.