Dyrektywa transgraniczna

Dyrektywa transgraniczna

Leczenie wynikające z przepisów dyrektywy transgranicznej

  • 16-01-2020
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 Informacje w zakresie:
 
• możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej;
• świadczeń opieki zdrowotnej objętych wykazem, o którym mowa w art. 42e ust. 1 (tj. wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu);
• trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o zwrot kosztów;
• trybu rozpatrywania wniosków o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9;
• przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym kraju UE świadczenia opieki zdrowotnej
 
 
 

Information

  • 29-05-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
Information für die in anderen EU-Staaten versicherten Personen, die in Polen Sachleistungen in Anspruch nehmen wollen, u.a. zum Thema:
- der polnischen Krankeneinrichtungen,
- der Behandlungsnormen,
- der Patientenrechte, während der in Polen stattfindenden Sachleistungsinanspruchnahme.
 
Information in deutscher Sprache
Tel.: +48 68 3287669, 3287732
Fax: +48 68 3287657
e-mail: infoeuro@nfz-zielonagora.pl
 
Information in englischer Sprache
Tel.: +48 68 3287626, 3287669
Fax: +48 68 3287657
e-mail: infoeuro@nfz-zielonagora.pl
 
 Information for persons who are entitled to health care benefits under the legislation of other European Union State planning to obtain health care services in Poland including among others:
* polish medical facilities
* standards of treatment
* patient’s right during medical treatment in Poland
 
Information in German:
Phone: +48 68 3287669, 3287732
Fax: +48 68 3287657
e-mail: infoeuro@nfz-zielonagora.pl
 
Information in English:
Phone: +48 68 3287626, 3287669
Fax: +48 68 3287657
e-mail: infoeuro@nfz-zielonagora.pl