Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie kodów świadczeń

  • poleć
  • PDF
W związku z pracami nad poprawą wiarygodności danych pozyskiwanych na potrzeby sprawozdań okresowych z działalności Narodowego Funduszu Zdrowa, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza w załączeniu opracowane w Centrali NFZ zestawienie określające relacje pomiędzy kodami świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i kodami zdefiniowanymi w załączniku do w/w rozporządzenia. Kody świadczeń należy stosować w raportach statystycznych przesyłanych do Lubuskiego OW NFZ, zgodnie z zamieszczonym zestawieniem.