Komunikat w sprawie kodów świadczeń

 • poleć
 • PDF
W związku z pracami nad poprawą wiarygodności danych pozyskiwanych na potrzeby sprawozdań okresowych z działalności Narodowego Funduszu Zdrowa, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza w załączeniu opracowane w Centrali NFZ zestawienie określające relacje pomiędzy kodami świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i kodami zdefiniowanymi w załączniku do w/w rozporządzenia. Kody świadczeń należy stosować w raportach statystycznych przesyłanych do Lubuskiego OW NFZ, zgodnie z zamieszczonym zestawieniem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Pakiet onkologiczny - informacja
 • Baner: baner ABC
 • Baner: baner - kolejki
 • Baner: ZIP
 • Baner: baner_EKUZ_mini
 • Baner: dyrektywa_transgraniczna
 • Baner: Mammobusy
 • Baner: stomatologia dziecieca
 • Baner: infolinia MZ
 • Baner: Nie zabieraj organów do nieba
 • Baner: Poszkodowani w misjach
 • Baner: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych
 • Baner: BIP