Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy

 • 26-04-2024
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Adres Portalu Świadczeniodawcy Lubuskiego OW NFZ

https://portal.nfz-zielonagora.pl/CLO_WS  <-wybierz aby przejść do strony logowania Portalu
 
Do serwisu portalu logujemy się, podając:
  • W polu "Kod świadczeniodawcy:" wpisujemy swój kod świadczeniodawcy/apteki/podwykonawcy (sześciocyfrowy kod identyfikacyjny nadany przez Lubuski OW NFZ podczas rejestracji)
  • W polu "Użytkownik:" wpisujemy nazwę użytkownika czyli to co wpisaliśmy na formularzu rejestracyjnym w pozycji "Identyfikator" (np. jkowalski1243)
  • W polu "Hasło" podajemy aktualne hasło dostępowe do Portalu (pierwsze hasło jest zawsze nadawane przez użytkownika rejestrującego świadczeniodawcę/aptekę/podwykonawcę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, jest to tzw. hasło tymczasowe i system Portalu wymusi jego zmianę podczas pierwszego logowania)
  • Prawidłowe hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu (8) znaków, powinno też zawierać: przynajmniej jedną DUŻĄ literę, cyfry - co najmniej jedną, ale nie więcej jak trzy i dokładnie jeden znak specjalny, np. !,@,#,*,-
 
Dla Aptek!!!
 
Uwaga! Rejestracja nowych świadczeniodawców, aptek/punktów aptecznych jest możliwa poprzez wybór opcji : "Rejestracja", widocznej na głównej stronie Portalu.
 
 
(kliknij powyższy odnośnik aby zobaczyć więcej)
__________________________________________________________
Aktualna instrukcja obsługi Portalu w formacie PDF: Portal_swiadczeniodawcy.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału w formacie PDF: System_Obsługi_Potencjalu.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału - Aneksowanie umów w formacie PDF: Portal_aneksowanie.pdf
Regulamin korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF: Portal_regulamin.pdf
 
Wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF (209 KB): Portal_umowa.pdf
__________________________________________________________

Jak pobrać z Portalu Świadczeniodawcy nową umowę (nowy aneks)?

 • PDF
 • poleć
W celu pobrania z Portalu Świadczeniodawcy aktualnego pliku (aneksu) z umową (tzw. plik UMX), należy:
1. Zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy
2. W sekcji "Umowy na realizacje świadczeń" wybrać odnośnik Pokaż więcej..
3. Z listy funkcji związanych z realizacją świadczeń należy wybrać pozycję Pliki z umowami do pobrania
4. Plik z umową należy pobrać przy pomocy odnośnika Pobierz i zapisać w wybranej lokalizacji (np. na dysku C komputera)
5. Pobrany plik z umową należy zaczytać do programu, w którym są prowadzone rozliczenia.