Otwarty format wymiany danych

Otwarty format wymiany danych

Informacja o statusie programów zaczytujacych komunikaty dotyczące wykonywanych świadczeń do Systemu Informatycznego Lubuskiego OW.

  • PDF
  • poleć
Aktualna informacja o stanie pracy systemu zaczytującego komunikaty XML (tzw. "loaderów") :
system działa w trybie zaczytywania "na bieżąco"

 

Wersje aktualnie obsługiwanych komunikatów XML:

  • PDF
  • poleć
1. I faza (SWIAD): 1.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.4, 5.1.5, 5.2.0, 6.3.0, 6.4.0, 7.5.0, 7.6.0, 8.7.0, 8.8.0, 8.8.1, od 01.03.2018 r.: 8.8.2
2. II faza (RRSWI): 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5
dla świadczeń realizowanych od 01.01.2011 obowiązuje poniższa procedura:
3. Kolejki Oczekujących (LIOCZ): 2.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 5.1.5
od 01.10.2012: 5.1.6, 6.1.7, od 04.2015: 7.1.7
4. Faktury zakupowe (FZX): 1.02, 1.04, 1.05, 1.06
5. Rachunek rozliczeniowy (REF)  2.3, 2.4
6. Umowa elektroniczna (UMX): 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
7. Szablon rozliczeniowy (R_UMX): 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
8. Deklaracje POZ (DEKL) od 01.02.2016: 5.1.7
9. Świadczenia zbiorcze POZ (ZBPOZ): 3.1.5
10. Dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikającymi ze zrealizowanych recept (LEK):
do 30.04.2012: 2.0, od 01.05.2012: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Komunikat zwrotny odpowiedzi z NFZ (P_RSW) po zaczytaniu komunikatu II fazy (RRSWI): 1.1.5
 

Komunikat w sprawie terminu wejścia w życie Zarządzenia nr 39/2008 dotyczącego komunikatów XML

  • PDF
  • poleć

Informacje

  • PDF
  • poleć
Informacja o sposobie wygenerowania i pobrania z Portalu Świadczeniodawcy pliku z numerem licencji, niezbędnej do komunikacji w otwartym formacie wymiany danych.

Poradnik dla planujących zakup oprogramowania komputerowego

  • PDF
  • poleć
Poradnik dla planujących zakup oprogramowania komputerowego do rozliczeń
z Narodowym Funduszem Zdrowia w tzw. formacie otwartym