Otwarty format wymiany danych

Otwarty format wymiany danych

Informacje

  • poleć
  • PDF
Informacja o sposobie wygenerowania i pobrania z Portalu Świadczeniodawcy pliku z numerem licencji, niezbędnej do komunikacji w otwartym formacie wymiany danych.
1. Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy wybrać w ramach sekcji "Administracja i opcje" odnośnik: "Pokaż więcej.."
2. Następnie wybieramy z listy odnośnik: "Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje".
3. W celu wygenerowania wniosku wybieramy pozycję "Nowy wniosek" i drukujemy szablon wniosku, używając przycisku "Drukuj".
4. Wydrukowany wniosek po podpisaniu należy dostarczyć (przesłać) do Lubuskiego OW NFZ, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
5. Wniosek po zatwierdzeniu przez Lubuski OW NFZ zmieni swój status na "Akceptacja wniosku" a w sekcji "Instalacje otwarte" pojawi się kod instalacji o statusie "Uruchomiona"
6. W kolejnym kroku, wybieramy w ramach sekcji "Instalacje otwarte" zazaczony po prawej stronie symbol pobrania (rysunek poniżej):
 
7. Po wybraniu zaznaczonego na żółto symbolu mamy możliwość otworzenia lub zapisania na swoim komputerze pliku w formacie MS Word (DOC), w którym są niezbędne dane służące komunikacji pomiędzy programem rozliczeniowym a systemem Lubuskiego OW NFZ.
8. Uzyskane informacje należy wprowadzić w odpowiedniej sekcji programu rozliczeniowego.
W ramach podpowiedzi jak to zrobić, można wykorzystać informacje udostępnione w poniższym odnośniku: