Akademia NFZ

Akademia NFZ

Zaproszenie

  • 05-02-2016
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Uprzejmie informujemy, że w ramach działań projektu szkoleniowego Akademia NFZ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 1 października br. została uruchomiona Platforma e-learning wraz z Portalem informacyjnym, której główną funkcją jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji e-learning dla pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wejście na stronę portalu informacyjnego jest możliwe poprzez link : http://akademia.nfz.gov.pl/.
 
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Tel: (22) 572 64 62
Fax: (22) 572 63 28
E-mail: akademianfz@nfz.gov.pl
 
 
 
 
 

Załączniki