Portal Personelu

Portal Personelu

Komunikat z 16 marca 2011 r.

  • 10-12-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze w związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2011 r. projektu Rejestru Usług Medycznych informuje, iż upoważnione podmioty do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom (świadczeniodawcy oraz lekarze posiadający umowę
z LOW NFZ o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych) są zobowiązane zaopatrywać się w druki recept we własnym zakresie, przy czym możliwy jest ich wydruk w trakcie wystawienia recepty.
 
 
Adres Portalu Personelu: