Portal Personelu

Portal Personelu

Komunikat z 16 marca 2011 r.

  • 16-03-2011
  • Zmodyfikowano: 10-12-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze w związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2011 r. projektu Rejestru Usług Medycznych informuje, iż upoważnione podmioty do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom (świadczeniodawcy oraz lekarze posiadający umowę
z LOW NFZ o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych) są zobowiązane zaopatrywać się w druki recept we własnym zakresie, przy czym możliwy jest ich wydruk w trakcie wystawienia recepty.
 
 
W dniu 15 marca 2011 r. na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (https://portal.nfz-zielonagora.pl/CLO_WL/) został uruchomiony dla lekarzy, którzy nie udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale posiadają umowę o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, PORTAL PERSONELU, za pomocą, którego będzie można pobierać zakresy liczb służące jako unikalne numery recept.
Mając na uwadze powyższe, zapraszam wszystkich zainteresowanych lekarzy, którzy posiadają umowę o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych do aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który dostępny jest pod adresem:
 
 
Informuję, iż pod niżej wskazanymi adresami www zamieszczone zostały szczegółowe instrukcje aktywacji konta w Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz obsługi Portalu Personelu.
 
W przypadku pytań i wątpliwości związanych z:
• aktywacją konta na Portalu Personelu czy trudnościami technicznymi związanymi
z jego obsługą należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Informatyki Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 328 76 84 lub 68 328 76 94.
• drukowaniem, wystawianiem i realizacją recept lekarskich należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 328 76 68 lub 68 328 77 22.
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość pobrania zakresów liczb służące jako unikalne numery recept na dotychczasowych zasadach tj. bezpłatnie na pisemny wniosek podmiotu upoważnionego (w formie pisemnej lub pliku xml) a w przypadku świadczeniodawców za pośrednictwem Internetu - poprzez „Portal Świadczeniodawcy”.
 
 
Monika Giblewska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
LOW NFZ 
 
 
Adres Portalu Personelu:

Załączniki