Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat w sprawie zawierania umów na realizację recept z aptekami / punktami aptecznymi oraz aktualizacji danych w zawartej umowie – aneksowania umowy.

 • 19-08-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący e-zestawień zbiorczych recept dla Aptek/Punktów Aptecznych

 • 11-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w aptekach

 • 28-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Obowiązek podania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej przez świadczeniodawców

 • 06-11-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

 • 17-10-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Wzór komunikatu elektronicznego wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (Komunikaty LEK)

 • 01-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany kodów EAN 13-znakowych na 14-znakowy kod GS1 DataMatrix

 • 12-02-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Procedura dodania do ewidencji personelu farmaceuty bez nr PESEL

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Łódzki OW NFZ

 • 19-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie uchylenia środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza Jana Olszaka

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

 • 22-02-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 »