Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 04 lutego 2013

 • 21-03-2016
 • Autor: Aneta Karłowicz
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
             Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept z dnia 21 grudnia 2012 r . recepty posiadające unikalne numery identyfikujące recepty nie są realizowane od dnia następującego po dniu zamieszczenia tej informacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazanych aptekom w postaci elektronicznej – na Portalu Świadczeniodawcy.
 
 

Komunikat z 1 lutego 2013

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z §2 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę: Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do stosowania numeru identyfikacyjnego apteki w oznaczaniu wszelkiej korespondencji z Oddziałem Funduszu oraz w rozliczeniach  z Oddziałem Funduszu wynikających z wykonywania niniejszej umowy.
 
Numer identyfikacyjny apteki został określony w §2 ust. 1 cytowanej umowy.”
 
 

komunikat z 31 stycznia 2013

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.
 

komunikat z 31 grudnia 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 6 czerwca 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla Aptek i Punktów Aptecznych w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzających prawo osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koorydnacji. Szczegóły w załączniku.
 
 

Komunikat z 31 maja 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż w systemie informatycznym Funduszu (Portal Potencjału) została uruchomiona nowa funkcjonalność, pozwalająca na zgłaszanie zmian w ewidencji personelu apteki oraz zmian na stanowisku kierownika apteki. Szczegółowe instrukcje postępowania są zawarte w załącznikach (poniżej).
 

Komunikat z 26 kwietnia 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie uprawnień osób posiadających legitymację "Zasłużony Honorowy  Dawca Krwi" wystawioną w latach 1969-2006. Szczegóły w załączniku - piśmie Podsekretarza Stanu Marka Habera do Elżbiety Śmietanki, Zastępcy Dyrektora Generalnego PCK.

Komunikat z 26 kwietnia 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Informator dla świadczeniodawców zawierający zasady postępowania z obcokrajowcami w czasie trwania turnieju finałowego UEFA EURO 2012 - link na stronę Ministerstwa Zdrowia.
 

Komunikat z 23 kwietnia 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 19 marca 2012

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż od dnia 01 marca 2012r. przydziela 22-cyfrowe numery dla recept lekarskich, zgodnie z dyspozycją zawartą w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 23 grudnia 2011r.(ze zm.) oraz zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad numeracji recept.
 
1 2 3 4 »