Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

komunikat z 6 czerwca 2013

  • 06-06-2013
  • Zmodyfikowano: 21-03-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z licznymi błędami w komunikatach elektronicznych i zestawieniach zbiorczych ze realizowanych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją z dodatkowym uprawnieniem DN, CN, IN oraz BW, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o dołączanie do każdego zestawienia zbiorczego recept za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją kserokopii zrealizowanych recept z ww. uprawnieniami.”
 
Monika Giblewska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
LOW NFZ