Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 1 lutego 2013

  • 01-02-2013
  • Zmodyfikowano: 21-03-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z §2 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę: Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do stosowania numeru identyfikacyjnego apteki w oznaczaniu wszelkiej korespondencji z Oddziałem Funduszu oraz w rozliczeniach  z Oddziałem Funduszu wynikających z wykonywania niniejszej umowy.
 
Numer identyfikacyjny apteki został określony w §2 ust. 1 cytowanej umowy.”