Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 3 sierpnia 2015

 • 03-08-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Na stronie internetowej Centrali NFZ (http://www.nfz.gov.pl zakładka Aktualności Centrali komunikat DGL z dnia 24.07.2015) został opublikowany jednolity schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1. Komunikat służy do przekazywania danych dotyczących realizacji recept refundowanych przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ. Schemat ten jest wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1 we wszystkich OW NFZ.
Przedmiotowy komunikat wraz z udostępnionymi plikami  LEK 2.1.xsd oraz LEK 2.common.xsd znajduje się pod poniższym adresem internetowym:
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,6718.html

komunikat z 28 lipca 2015

 • 28-07-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
„Komunikat w sprawie zagubionych/skradzionych pieczątek lekarskich.”

komunikat z 28 lipca 2015

 • 28-07-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
„Komunikat w sprawie sfałszowanych recept lekarskich.”

Komunikat z 23 kwietnia 2015

 • 12-06-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przekazuje komunikat, przekazany przez Pana Jana Ciechanowskiego Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3.03.2015(znak: DSE1-K0965-3-1/15), dotyczący informacji o wzorach dokumentów potwierdzających status kombatanta, a tym samym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 
 

komunikat z 27 maja 2014

 • 27-05-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK (danych z recept refundowanych sprawozdawanych przez apteki).
 
Nowy schemat spowoduje zmianę terminu generowania zwrotnego raportu dla apteki.
 
 

komunikat z 17 kwietnia 2014

 • 17-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji danych zawartych w umowie na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
 

Komunikat z 6 sierpnia 2013

 • 21-03-2016
 • Autor: Aneta Karłowicz
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
            Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 1506) recepty, których dwie pierwsze cyfry numeru identyfikującego receptę stanowiły 01 można było wystawiać jedynie do dnia 31.03.2013 r.
 
            Aktualnie obowiązującymi są numery 22-cyfrowe, rozpoczynające się od 02.
            LOW NFZ informuje, iż recepty o nieprawidłowych numerach nie podlegają refundacji.
 
 

Komunikat z 21 czerwca 2013

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uwaga! W związku z potrzebą wykonania planowych prac serwisowych, od piątku 21.06.2013 godz. 16:00 do niedzieli 23.06.2013 godz. 20:00 nie będzie dostępu do systemu informatycznego obsługującego sprawozdawczość, w tym do Portalu Świadczeniodawcy i Portalu Personelu.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
 

komunikat z 6 czerwca 2013

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z licznymi błędami w komunikatach elektronicznych i zestawieniach zbiorczych ze realizowanych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją z dodatkowym uprawnieniem DN, CN, IN oraz BW, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o dołączanie do każdego zestawienia zbiorczego recept za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją kserokopii zrealizowanych recept z ww. uprawnieniami.”
 
Monika Giblewska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
LOW NFZ
 

komunikat z 10 kwietnia 2013

 • 21-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uwaga! W związku z potrzebą wykonania planowych prac serwisowych, od piątku 12.04.2013 godz. 16:00 do soboty 13.04.2013 godz. 20:00 7:00 nie będzie dostępu do systemu informatycznego obsługującego sprawozdawczość, w tym do Portalu Świadczeniodawcy i Portalu Personelu.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
 
1 2 3 4 »