Aktualności ZIP

Aktualności ZIP

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo ubezwłasnowolnione całkowicie

 • 14-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Konta dla dzieci (komunikat archiwalny)

 • 14-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Film o zip w języku migowym

 • 18-07-2013
 • drukuj
 • PDF
 • poleć