Wyjaśnienia i sprostowania

Wyjaśnienia i sprostowania

Sprostowanie do artykułu w Gazecie Lubuskiej

  • poleć
  • PDF
Oto jego treść:
Z treści artykułu wynika, że mieszkanki Gorzowa są zupełnie pozbawione „dostępu do bezpłatnego mammografu”. Jest to nieprawda. Jak wyjaśniliśmy redaktor H. Bednarskiej (informacja na ten temat przesłana została e-mailem dzień przed publikacją – w załączeniu), od czerwca 2007 r. bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktycznego raka piersi, pacjentki mogą wykonać w placówce stacjonarnej NZOZ ARTMA przy ul. Piłsudskiego 1a/207 w Gorzowie Wlkp. Świadczeniodawca ten został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie pilnym, gdy okazało się, że z powodu awarii sprzętu mammograficznego, Szpital Wojewódzki nie będzie realizował badań. Do szpitala powiatowego w Sulęcinie na badanie mammograficzne są kierowane jedynie pacjentki z poradni onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie (w 2007 r. takich pacjentek było 54, w styczniu 2008 r. – zaledwie 8). Wynika to z umowy, którą szpital podpisał z lecznicą w Sulęcinie. Gdyby umowę zawarł z NZOZ ARTMA, gorzowianki nie musiałyby jeździć na badania do miejscowości oddalonej o 40 km.
Wnoszę o zamieszczenie w trybie przewidzianym przez ustawę "Prawo prasowe" , sprostowania dotyczącego nieprawdziwych informacji zawartych w artykule autorstwa Henryki Bednarskiej pt. „To wstyd i skandal!”, opublikowanego w Gazecie Lubuskiej z dnia 15-16 marca 2008 r.