Wyjaśnienia i sprostowania

Wyjaśnienia i sprostowania

Sprostowanie

  • 06-03-2015
  • Zmodyfikowano: 11-06-2015
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Sprostowanie do artykułu opublikowanego 28 lutego 2015 r. w tygodniku "Regionalna" pt. „Bez znajomości nie wyzdrowiejesz! ”, autorstwa Mateusza Komperdy.
 
Zgodnie z artykułem 31 i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.– Prawo prasowe, wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt. „Bez znajomości nie wyzdrowiejesz! ”, autorstwa Mateusza Komperdy. Autor materiału w sposób niezwykle pobieżny oraz nierzetelny, a przez to społecznie szkodliwy poruszył kwestie dostępności mieszkanek Nowej Soli do badań mammograficznych. Nie jest bowiem prawdą, iż:
1. „Kobiety z Nowej Soli nie mogą w tym roku skorzystać z darmowych badań mammograficznych” i że „Na badania piersi muszą jeździć do Zielonej Góry”. Kilkakrotnie informowaliśmy autora, iż przez cały rok po woj. lubuskim jeżdżą mammobusy, w których kobiety mogą wykonywać mammografię . Tylko w tym roku były w Nowej Soli pięć raz, a najbliższy pobyt zaplanowany jest na 11 marca br. (parking Intermarche). Harmonogram postoju mammobusów znajduje się na stronie internetowej LOW NFZ, regularnie także jest rozsyłany do wszystkich lubuskich mediów (również do „Regionalnej”!).
2. Oceną mammografów nie zajmuje się NFZ. W tym przypadku również wyjaśniliśmy autorowi, iż audyt kliniczny zdjęć mammograficznych prowadzany jest centralnie, przez lekarzy radiologów wytypowanych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, Centralny Ośrodek Koordynujący oraz Sekcję Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia. NFZ ma jedynie obowiązek, ale dobra pacjentek, wypowiedzieć umowę tym świadczeniodawcom, którzy audytu nie zaliczą.
3. Nie jest również prawdą, iż „jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju pod względem zachorowalności na raka piersi , a pod względem umieralności – na drugim”. Z najświeższych danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika jednoznacznie, iż w przeliczeniu na ilość mieszkanek, Lubuskie jest na 8 miejscu w kraju zarówno w zachorowalności, jak i umieralności na raka piersi.
 
Z poważaniem
 
Sylwia Malcher-Nowak
Rzecznik Prasowy
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ