Aktualności

Aktualności

Debata o męskim zdrowiu

  • 07-04-2016
  • Zmodyfikowano: 26-04-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Z inicjatywy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP 6 kwietnia w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja na temat „Kondycji zdrowotnej mężczyzn w województwie lubuskim”.
 
W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, wicewojewoda lubuski, przedstawiciele samorządów, środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego, prezesi i dyrektorzy lubuskich szpitali i dziennikarze.
Spotkanie zainaugurował wykład Piotra Brombera, p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ „Najczęstsze zachorowania oraz przyczyny zgonów mężczyzn w województwie lubuskim”. Biorąc pod uwagę rodzaj świadczeń, mężczyźni z woj. lubuskiego w 2015 roku korzystali przede wszystkim z ratownictwa medycznego oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, co świadczy o tym, że do lekarza trafiają dopiero w ostateczności.
Dr Dorota Szaban, z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii UZ zaprezentowała wyniki badań ankietowych na temat kondycji zdrowotnej mężczyzn w woj. lubuskim. W badaniu wzięło udział 300 panów. Ankieta ujawniła zaskakujące wyniki, m. in., że dla 33% badanych wizyta u lekarza jest stresującym przeżyciem.
 
Konferencji towarzyszyła debata z udziałem ekspertów. Głos zabrali:
- Michał Drozd, lekarz specjalista urolog
- prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, wykładowca akademicki
- dr n. med. Jarosław Hiczkiewicz, lekarz specjalista kardiolog
- Wojciech Perekitko, lekarz specjalista medycyny rodzinnej
- dr n. med. Róża Poźniak-Balicka, lekarz specjalista radioterapii onkologicznej
- Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ
 
Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele samorządów. Uczestnicy debaty podzielali zadowolenie, że organizatorzy rzucili światło na jakże rzadko poruszany temat kondycji zdrowotnej mężczyzn. Lekarze zaznaczyli potrzebę podnoszenia świadomości mężczyzn w zakresie profilaktyki zdrowia, a przedstawiciele samorządów zadeklarowali gotowość do motywowania mieszkańców, by wzięli udział w programach profilaktycznych. Obie strony wskazały potrzebę częstszych spotkań w podobnym gronie oraz stałej współpracy z LOW NFZ.
 
Debata została połączona z uroczystym finałem konkursu „Ochrona zdrowia w Lubuskiem – rzeczywistość a stereotypy”. Poznaliśmy dziennikarzy, którzy byli autorami najciekawszych materiałów na temat opieki zdrowotnej w Lubuskiem w 2015 roku.  W kategorii „Prasa” zwyciężył Leszek Kalinowski z Gazety Lubuskiej, a wyróżnienie otrzymała Ilona Burkowska, również z Gazety Lubuskiej. W kategorii „Radio” ex equo zwyciężyły dziennikarki Radia Zachód: Grażyna Walkowiak i Marzena Wróbel-Szała.
 
Media o debacie:
 

Załączniki