Aktualności

Aktualności

Debata - „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim – stan obecny i perspektywy”

  • 20-04-2017
  • Zmodyfikowano: 04-07-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Z inicjatywy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich 19 kwietnia br. w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim – stan obecny i perspektywy”. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. Od kilku już lat  Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ organizuje konkurs dla dziennikarzy województwa lubuskiego. Tegoroczna edycja pod hasłem „Świadomość zdrowotna Lubuszan” organizowana była przy współpracy ze  Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich.
         Gośćmi specjalnymi spotkania byli Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski oraz Pan Robert Paluch Wicewojewoda Lubuski. W konferencji wzięli również udział Pani Ewa Minge założycielka fundacji Black Butterflies, Pan Marcin Chrzanowski Z-ca Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Pan Wadim Tyszkiewicz Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Pani Elżbieta Płonka doradca wojewody lubuskiego do spraw ochrony zdrowia, Pani prof. Tatiana Rongińska Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto w debacie uczestniczyli: konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej, świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostowie Powiatów Województwa Lubuskiego, Członkowie Rady Lubuskiego Oddziału NFZ, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim, Redaktorzy Naczelni Lubuskich Mediów, Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
           Słowo w formie pisemnej do uczestników skierowali: Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Czesław Hoc Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Waldemar Sługocki Senator RP, Pan Artur Zasada Poseł na Sejm RP.
           Dr Dorota Szaban, z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii UZ zaprezentowała wyniki badań ankietowych na temat zdrowia psychicznego młodzieży przeprowadzonych w kilkunastu szkołach w województwie lubuskim.
Konferencji towarzyszyła debata z udziałem ekspertów. Głos zabrali:
- mgr Paulina Zamlewska-Lipiec - psycholog dziecięcy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
- Zbigniew Pytka - Naczelnik Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
- Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty
- prof. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy - Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
- lek. med. Krystyna Matecka-Ryngier - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
- prof. dr hab. Zbigniew Izdebski - wykładowca akademicki, seksuolog, pedagog
 
W dalszej części spotkania nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla lubuskich mediów. Przedstawieni zostali dziennikarze, którzy byli autorami najciekawszych materiałów na temat świadomości zdrowotnej Lubuszan w 2016 roku.  
W kategorii Prasa:
Nagroda główna – Leszek Kalinowski z Gazety Lubuskiej za pracę: „Życie nie jest pomyłką. Chwytajmy każdy dzień.”
Wyróżnienie – Michał Szczęch z Gazety Lubuskiej za pracę „Piękny umysł”
W kategorii Radio:            
Nagroda główna - Ewa Rymarowicz z Radia Zielona Góra za audycję: „Porozmawiajmy o zdrowiu. Czytamy etykiety”
W kategorii Telewizja:
Nagroda główna – Elżbieta Samsel- Czerniawska – Świebodzin TV za pracę: „Poród bez bólu – RPO interweniuje” 

Relacja z debaty zrealizowana przez Świebodzin TV:

Relacja z debaty zrealizowana przez Radio Zachód:

   
Media o debacie: