Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Ważne dla osób niesłyszących

 • 10-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Na sali informacyjnej w siedzibie głównej naszego Oddziału przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze istnieje możliwość obsługi interesantów w języku migowym.
 
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami). Zapewnienia ona osobom niesłyszącym możliwość skorzystania w kontaktach z urzędem z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Aby było to możliwe, osoby te muszą wypełnić i przysłać do nas specjalne zgłoszenie (wniosek do pobrania poniżej).
 
Uwaga!
Zgłoszenie może dotyczyć sytuacji, w których NFZ występuje jako organ administracji publicznej. W przypadku NFZ są to:
 1. Decyzje dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym np.:
  • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na wniosek ZUS lub KRUS z tytułu zatrudnienia, wykonywania umów zleceń, prowadzenia działalności pozarolniczej itp.
  • objęcie ubezpieczeniem z tytułu posiadania statusu członka rodziny
    
 2. Decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń np.:
  • potwierdzenie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki,
Wypełnione zgłoszenie można przekazywać: