Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat z 19 lutego 2014

  • 19-02-2014
  • Zmodyfikowano: 19-02-2014
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania ze szkoleń, które organizowane będą przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gorzowie Wlkp. (WOK) w „ Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skryningu Raka Szyjki Macicy”.
 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2013.1505) oraz Zarządzeniem Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, położne mogą samodzielnie pobierać cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Aby przystąpić do realizacji programu jednym z wymogów jest posiadanie kwalifikacji określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych tj. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 2010 r., lub dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu.
 
W przypadku nie posiadania wymienionych kwalifikacji jest możliwość skorzystania z przygotowywanych kursów przez WOK. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.wok-lubuski.pl.
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
LOW NFZ