Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.11.2021 r.

  • 05-11-2021
  • Zmodyfikowano: 05-11-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominamy  o  konieczności  elektronicznego  przesłania  list  aktywnych  deklaracji  wyboru  (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz)  oraz  l ist   uczniów  (pielęgniarki szkolnej)  według  stanu na 01.11.2021  r.  Powyższe  listy  należy  przesłać  zgodnie  z  § 9 ust. 7 pkt 3  Zarządzenia  160/2021/DSOZ  Prezesa   Narodowego   Funduszu Zdrowia  z  dnia 30  września  2021  roku   w  sprawie  warunków  zawarcia    i   realizacji  umów   o   udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej   w  zakresie  podstawowej  opieki  zdrowotnej.