Kolejki oczekujących - komunikaty

Kolejki oczekujących - komunikaty

Komunikat z 13 stycznia 2014

  • 13-01-2014
  • Zmodyfikowano: 05-02-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W RODZAJU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
MAJĄCYCH OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWANIA SIĘ Z LIST OCZEKUJĄCYCH
 
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z intensyfikacją działań mających na celu skrócenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia planuje cykl spotkań szkoleniowych dla osób przygotowujących i przesyłających dane do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W związku z powyższym do dnia 17 stycznia 2014 roku istnieje możliwość zgłaszania propozycji problemów/tematów do przeanalizowania na adresy e-mailowe pracowników Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
- m.michalski@nfz-zielongora.pl
- r.stepska@nfz-zielonagora.pl.
.
 
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia