Kolejki oczekujących - komunikaty

Kolejki oczekujących - komunikaty

Komunikat w sprawie danych o listach oczekujących przekazywanych komunikatem XML (SWIAD)

  • 06-04-2017
  • Zmodyfikowano: 15-05-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie Zarządzeniem 13/2017/DI z dnia 28 lutego 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, dla wszystkich komórek/ świadczeń objętych sprawozdawczością z zakresu list oczekujących (z wyłączeniem świadczeń udzielanych na podstawie karty onkologicznej), obligatoryjne jest sprawozdawanie w komunikacie SWIAD danych dotyczących wpisu na listę oczekujących (element „lista-oczek”). W przypadku , gdy pacjent nie był wpisany na listę oczekujących należy wypełnić element „brak-wpisu”.
 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami LOW NFZ:
- Panią Renatą Stępską - 68 32 87 727 
- Panią Anną Hosaniak - 68 32 87 666