Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

  • 30-09-2019
  • Zmodyfikowano: 30-09-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej, umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów, wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z póżn. zm.) za pomocą SZOI/Portal Świadczeniodawcy.
  • Dokument Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Dokument SED S054
  • dokumenty związane z realizacją recepty typu 7 tj. „import docelowy”
dotyczące realizacji recept od dnia 1 października 2019 r. należy przekazać w formie skanu dokumentu do komunikatu elektronicznego LEK do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
 
Zatwierdzanie zestawienia zbiorczego będzie uzależnione od wyniku sprawdzenia czy dla wszystkich wydanych opakowań produktów ujętych do rozliczenia w ramach bieżącego zestawienia zbiorczego, dla których system informatyczny zidentyfikował konieczność przekazania skanów dokumentów, skany zostały przekazane i pozytywnie zweryfikowane przez operatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.