Aktualności

Aktualności

Rozliczanie 3% wartości świadczeń w związku z Zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ COVID-19

 • 10-08-2020
 • Zmodyfikowano: 10-08-2020
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32/2020 z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w systemie informatycznym NFZ udostępniona została funkcjonalność dotycząca rozliczeń dokonywanych w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia 32/2020/DSOZ (ze zm.) – zwane dalej „rozliczeniem 3%”.
 
Przedmiotowe rozliczenie nie będzie oparte o podpisaną z Funduszem umowę, jednak do rozliczeń wykorzystany został mechanizm systemu NFZ ten samego co przy rozliczaniu umów „w rodzaju świadczeń”, tj. została wygenerowana dla Państwa struktura i definicja „umowy” o kodzie „19/1” z odpowiednimi zakresami świadczeń (kody techniczne CZS – zał. 1a do zarządzenia 32/2020 (ze zm.)) – wynikającymi już wprost z Państwa umów w rodzaju podpisanych z Funduszem. Oznacza to przykładowo, że jeśli mają Państwo podpisaną z LOW NFZ umowę w rodzaju AOS to „rozliczenie 3%” będzie w Państwa przypadku odbywało się poprzez „umowę” 19/1 w zakresie 19.0019.002.08 (kod techniczny CZS – zał. 1a do zarządzenia 32/2020/DSOZ wprowadzony zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ), analogicznie leczeniu szpitalnym poprzez 19.0019.003.08 itd.
 
Ze względu na mechanizm ustalania „3%”, który oparty jest o wartość rachunków za świadczenia przedstawione do rozliczenia za miesiąc lipiec – „rozliczenie 3%” będzie możliwe dopiero po złożeniu rachunków za świadczenie udzielane na podstawie umów w poszczególnych rodzajach świadczeń podpisanych z Funduszem.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia nr 32/2020/DSOZ (załącznik wprowadzony zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ) z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone będą (zgodnie z kolumną „uwagi” tego załącznika):
 • -  faktury na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, dentystów, ratowników;
 • -  w przypadku rozliczeń wynikających z rachunków za świadczenia POZ finansowane stawką kapitacyjną część kwoty przeznaczona na podwyżki dla pielęgniarek i położnych;
 • -  faktury rozliczone na podstawie  tzw. 1/12  (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 696));
 • -  faktury wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętymi programami lekowymi, a także stosowane w chemioterapii oraz w ramach RDTL.
Fundusz zwraca się z prośbą o zapoznanie się z wyżej wymienionymi zarządzeniami Prezesa NFZ.
 
Rozliczenie „dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym …” w wysokości 3% następuje poprzez przesłanie elektronicznego dokumentu księgowego z zastosowaniem tzw. umowy elektronicznej i rozliczeniowej o numerze 0419/kod świadczeniodawcy/20.
 
Powyżej wskazana umowa zawiera zakresy odpowiadające zawartym umowom z LOW NFZ w okresie 07-12.2020r.
 
W oparciu o sumaryczną kwotę rachunków dotyczących tego samego okresu sprawozdawczego oraz zakresów przynależnych do danego rodzaju umowy, z pominięciem zakresów świadczeń które występują na liście wykluczeń, należy dokonać wyliczenia kwoty w wysokości 3%, która stanowić będzie maksymalną wartość rachunku. Rachunek taki składa się bez tzw. szablonu rachunku (generacja rachunku bez szablonu).
 
Ponadto należy uwzględnić, iż „rozliczeniu 3%” podlegać będą zarówno faktury/rachunki podstawowe jak i korygujące.
 
Kontakt telefoniczny dla Świadczeniodawców rozliczających się:
 1. 683287648, 683287649, 683287651, 683287747, 683287644 - Wydział Ekonomiczno- Finansowy
 2. 683287729 - Wydział Informatyki.